Δήλωση Προστασίας Απορρήτου

Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και να χειριστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας βάσει της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας περί επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ ως τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου καλύπτει:

  • Την εταιρεία Acqua Source όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και θα διαχειριστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας δυνάμει:

  • του ελληνικού νόμου περί προστασίας δεδομένων, και
  • όταν εφαρμόζεται, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ, ως τροποποιείται από καιρού εις καιρόν.

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται τα δεδομένα που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί («πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα») όπως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.α.

Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων είναι ένα υποσύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα όπως φυλή, προέλευση, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ιατρικά δεδομένα και δεδομένα για την υγεία, καθώς και την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και διατηρούμε και γιατί το κάνουμε;

Γενικά

Συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να παρέχουμε υπηρεσίες σε εσάς ή/και να λαμβάνουμε υπηρεσίες από εσάς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορούμε να σας ζητήσουμε, περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας (το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) και στοιχεία ταυτοποίησης (όπως τα στοιχεία της άδειας οδήγησης ή του διαβατηρίου σας). Εάν συλλέξουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας και θα σας ενημερώσουμε για το σκοπό αυτής της επεξεργασίας.

Δύναται επίσης να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε δεδομένα από καιρού εις καιρόν, όπως παράδειγμα να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με τα προϊόντα ή με τις υπηρεσίες μας, να συμπληρώσετε έρευνες, ερωτηματολόγια και φόρμες παροχής σχολίων που χρησιμοποιούμε για παρακολούθηση της ποιότητας και σκοπούς έρευνας.

Νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να συμμορφωθούμε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Τι συμβαίνει εάν δεν μας δώσετε αυτά τα δεδομένα

Είναι δικαίωμά σας να μην μας παρέχετε καμία πληροφορία και να μην ταυτοποιηθείτε. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητάμε ή να μην ταυτοποιηθείτε, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Κατά κανόνα, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εσάς (εκτός αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας). Συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που μας παρείχατε μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων με τους εκπροσώπους μας, κατά την παράδοση και διαχείριση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας σε εσάς, καθώς και σε έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, συμπληρωμένα από εσάς.

Εάν συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς από τρίτους, θα σας ενημερώσουμε και, αν χρειαστεί, θα λάβουμε υποχρεωτικά τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτή.

Εάν λάβουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, τα οποία δεν ζητήσαμε και τα οποία δεν είναι σχετικά με την παροχή των προϊόντων ή υπηρεσιών μας ή τη λήψη υπηρεσιών από εσάς, θα καταστρέψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα, εκτός αν απαιτείται η διατήρησή τους από την ελληνική νομοθεσία.

Cookies 

Κάθε φορά επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπό μας (www.acquasource.gr), θα αποστέλλεται ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτό είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποθηκεύεται στον σκληρό σας δίσκο και μας ενημερώνει για την πρόσβαση του υπολογιστή σας στην ιστοσελίδα μας. Το cookie δεν θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε cookies, μπορείτε είτε να επιλέξετε τo πεδίο «Δε συμφωνώ» που σας εμφανίζεται ως αναδυόμενο παράθυρο όταν βρίσκεστε  στον ισότοπο μας είτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να τα απορρίπτει. Χρησιμοποιούμε cookies από τον ιστότοπό μας  για στατιστικούς λόγους.

Η Acqua Source χρησιμοποιεί Google Analytics ή παρόμοια εργαλεία με σκοπό να λάβει πληροφορίες για τις τάσεις σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τον ιστότοπό μας, για σκοπούς διαχείρισης του συστήματος, να εντοπίσει προβλήματα και να βελτιώσει τον ιστότοπο. H Google Analytics χρησιμοποιεί cookies πρώτου μέρους για αναφορά σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις επισκεπτών. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μη προσωπικά ταυτοποιήσιμων πληροφοριών, όπως είναι η ώρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, η προηγούμενη επίσκεψη του επισκέπτη στην τοποθεσία, καθώς και ο ιστότοπος που παρέπεμψε τον επισκέπτη στην ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Google Analytics και για συνδέσμους προς την Πολιτική προστασίας απορρήτου της Google, καθώς και ένα εργαλείο opt-out για την Google Analytics, μεταβείτε στην ενότητα http://www.google.com/intl/el/analytics/privacyoverview.html.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν συμφωνείτε ή όχι σχετικά με το να μπορεί να τοποθετήσει η Acqua Source τους παραπάνω τύπους cookies στη συσκευή σας.

Παράλληλα, έχτε τη δυνατότητα να επιλέξετε μια ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης που θα επιτρέπει την αποθήκευση των cookie κατόπιν συναίνεσης. Εάν θέλετε να αποδεχτείτε μόνο τα cookies της Acqua Source, αλλά όχι τα cookies από τους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας, μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση «Αποκλεισμός cookies άλλων τοποθεσιών» στο πρόγραμμα περιήγησης. Κανονικά, θα εμφανιστεί μια οθόνη μέσω της λειτουργίας «Βοήθεια» στη λίστα μενού του προγράμματος περιήγησης, η οποία θα σας ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο απόρριψης νέων cookies και την απενεργοποίηση αυτών που έχετε ήδη λάβει.

Σύνδεσμοι στον ιστότοπό μας

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Ενδέχεται να μην ισχύουν οι όροι της παρούσας δήλωσης προστασίας απορρήτου της Acqua Source για εξωτερικούς ιστότοπους. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς κάποιος τρίτος χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, θα χρειαστεί να αποκτήσετε ένα αντίγραφο της Δήλωσης προστασίας απορρήτου.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συλλέγονται έτσι ώστε να μπορούμε: να συμμορφωθούμε με το νόμο, συμπεριλαμβανομένου του να κάνουμε οτιδήποτε απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο να κάνουμε, να διαχειριστούμε τη σχέση μαζί σας, να επιλύσουμε τυχόν νομικές ή/και εμπορικές καταγγελίες ή ζητήματα, να διευκολύνουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, μεταξύ άλλων να εκτελούμε άλλες λειτουργίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Acqua Source και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Επιπροσθέτως, αν έχετε συμφωνήσει συγκεκριμένα με αυτό, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για τα προϊόντα τρίτων που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Γενικά, δεν χρησιμοποιούμε ούτε ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς εκτός αυτών που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ή για σκοπό που γνωστοποιείται σε εσάς και για τον οποίο έχετε συναινέσει.

Κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτους

Δύναται να μοιραστούμε ή να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους σε τρίτους, όπως: οι εταιρίες, οι αντιπρόσωποι, οι εξωτερικοί σύμβουλοι και οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών και οι εργολάβοι μας (όπως οποιοσδήποτε πάροχος αλληλογραφίας, εμπορικός αντιπρόσωπος ή υπηρεσίες υποστήριξης), κρατικές υπηρεσίες, όπως τα όργανα επιβολής του νόμου, τα κανονιστικά όργανα και τα όργανα επίλυσης διαφορών (ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας στον οποίο απαιτείται γνωστοποίηση βάσει νόμου ή εντολής δικαστηρίου/δικαστικής εντολής) και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα στην οποία επιτρέπεται η κοινοποίηση από εσάς.

Δεν κοινοποιούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα εκτός από: τα σχετικά εταιρικά μας όργανα, τους εργαζομένους μας και τους εργαζομένους των εταιρειών μας, κυβερνητικές ή ρυθμιστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των οργάνων επιβολής του νόμου και των δικαστηρίων), όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όπως επιτρέπεται από το νόμο.

Όταν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και απορρήτου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Η κοινοποίηση διεξάγεται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, δυνάμει των οποίων οι διαβιβάσεις προστατεύονται με συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που ορίζονται σαφώς, καθώς και να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού προσωπικού χαρακτήρα σας σε παραλήπτες εντός ΕΕ/ΕΟΧ

Δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε οργανισμούς εγκατεστημένους εκτός της χώρας στην οποία λάβαμε τα δεδομένα σας (κατά περίπτωση) χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω ή όπου η κοινοποίηση επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διαβιβαστούν εκτός της/του ΕΕ/ΕΟΧ, η Acqua Source εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας διαβιβάζοντας σε χώρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έχουσα επαρκές επίπεδο προστασίας.

Άμεσο μάρκετινγκ και διαφημιστική χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Η Acqua Source δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας ή αυτές που παρέχονται από τρίτα μέρη και που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν. Με τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας, δύναται να παρέχουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε οργανισμούς τρίτων μερών για συγκεκριμένους σκοπούς μάρκετινγκ.

Με βάση τη φύση της επιχειρηματικής μας σχέσης, δύναται να θέλουμε να σας αναφέρουμε ως σημείο αναφοράς για την προώθηση της επιχείρησής μας σε άλλους. Υπό αυτές τις συνθήκες, αιτούμαστε την πρότερη και συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας και κοινοποιούμε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία έχετε συναινέσει.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να μην επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες και να μην κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε άλλους για το σκοπό αυτό, επικοινωνώντας μαζί μας ή, όπου χρειάζεται, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» που θα εμφανίζεται σε όλα τα προωθητικά μηνύματα e-mail.

Αποθήκευση και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Δύναται να διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε έντυπα ή ηλεκτρονικά αρχεία. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ασφαλιστικές δικλείδες, όπως απαιτείται από το νόμο, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε από κακή χρήση, παρεμβολές και απώλειες, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κοινοποίηση. Περιλαμβάνει μια σειρά συστημάτων και μέτρων ασφάλειας επικοινωνίας, καθώς και την ασφαλή αποθήκευση εγγράφων σε έντυπη μορφή. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα περιορίζεται σε αυτούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση.

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να καταστρέψουμε ή να ανωνυμοποιήσουμε κάθε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι δυνατό πλέον να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση ή να διορθώσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι ακριβή, ενημερωμένα, πλήρη και συναφή όταν τα χρησιμοποιούμε ή τα κοινοποιούμε. Πρέπει να επικοινωνείτε μαζί μας αν νομίζετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι λανθασμένα.

Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ή επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να διορθώσετε με άλλο τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Η αίτηση πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή των αιτούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και διόρθωσής τους εάν είναι ανακριβή, παρωχημένα και ελλιπή. Επίσης, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβή, παρωχημένα, ελλιπή, άσχετα ή παραπλανητικά, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. Εάν είμαστε πεπεισμένοι ότι τα δεδομένα πρέπει να διορθωθούν, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διορθώσουμε τα δεδομένα και να σας ειδοποιήσουμε για τη διόρθωση. Θα διορθώσουμε τα δεδομένα σας και θα ειδοποιήσουμε κάθε άλλον αποδέκτη των πληροφοριών, όπου πρέπει να το πράξουμε σύμφωνα με τον δανικό νόμο περί προστασίας δεδομένων.

Μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις όπου ίσως χρειαστεί να αρνηθούμε αίτημα διόρθωσης. Σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να συμπεριλάβουμε μια δήλωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία ζητήσατε για διόρθωση.

Δεν χρεώνεστε για την πρόσβαση ή τη διόρθωση των δεδομένων σας. Χρέωση υπάρχει μόνο για εύλογες δαπάνες που πραγματοποιήσαμε κατά την επεξεργασία και απάντηση του αιτήματός σας για πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτυπίας, της παροχής γραπτών εκθέσεων, διαχείρισης και ταχυδρομικών τελών.

Πώς θα απαντήσουμε στο αίτημά σας

Σας γνωστοποιούμε τη λήψη του αιτήματός σας εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή αυτού. Δεσμευόμαστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός 15 εργάσιμων ημερών. Αν δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το αίτημά σας, λαμβάνετε γραπτή εξήγηση σχετικά με το λόγο και λεπτομέρειες για τις πιθανές ενέργειές σας, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανώνυμα;

Μπορείτε βέβαια να επικοινωνήσετε μαζί μας ανώνυμα. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην ταυτοποιηθείτε, η ικανότητά μας να παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που χρειάζεστε είναι περιορισμένη.

Μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε για παραβίαση απορρήτου;

Αν θέλετε να μας ενημερώσετε για τυχόν παραβίαση απορρήτου, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας:

  • τηλέφωνο +30 210 5721058.
  • με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιλύσουμε το παράπονό σας το συντομότερο δυνατό.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου γενικά, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής  Αρχής προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση www.dpa.gr.

Ενημέρωση της Δήλωσης προστασίας απορρήτου μας

Μπορούμε να ελέγχουμε, να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε τη Δήλωσης Προστασίας Απορρήτου μας και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από καιρού εις καιρόν. Θα δημοσιεύουμε την ενημερωμένη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.acquasource.gr. Οποιοιδήποτε αναθεωρημένοι όροι θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία αποστολής.